Cjenik usluga

Br Naziv usluge Cijena (EUR)
1. Blagajna, knjiženje 10,00
2. Devizna blagajna, knjiženje 16,00
3. Izlazni račun, knjiženje 0,90
4. Izlazni račun devizni, knjženje 1,50
5. Izlazni računi devizni, minimum godišnje 180,00
6. Ulazni račun, knjiženje 0,90
7. Ulazni račun devizni, knjiženje 1,50
8. Ulazni račun devizni, minimum godišnje 180,00
9. Žiro račun, kunski knjiženje (po stavci) 0,20
10. Devizni žiro račun knjiženje (po stavci) 0,30
11. Devizni žiro račun, minimum godišnje 180,00
12. Glavna knjiga, knjiženje (po stavci) 0,30
13. Obračun plaće po obračunu 20,50
14. Obračun plaće po radniku 5,10
15. DNR i IP po radniku 5,10
16. Obračun autorskog honorara  po obračunu 10,00
17. Obračun bolovanja na teret HZZO-a po radniku 8,00
18. PDV po obračunu 10,00
19. Knjiga IRA po obračunu 10,00
20. Knjiga URA po obračunu 10,00
21. Knjigovodstvo stalne imovine,  po sredstvu  15,00
22. Kompenzacija – cesija, izrada i knjiženje 5,00
23. Obračun kamata 5,00
24. Ugovor o posudbi izrada 3,00
25. Zahtjev za povrat PDV-a 20,00
26. Konzalting i izvješća godišnji paušal  100,00
27. Savjetovanje po satu 35,00
28. Početno otvaranje knjiga 100,00
29. Tromjesečni statistički izvještaj   100,00
30. Godišnji financijski izvještaj – minimum 400,00
31. PDV – K 100,00
32. Računovodstvene politike izrada 500,00
33. Godišnje arhiviranje podataka 50,00
34. Predaja obrazaca u PU 0,30
35. Dolazak po dokumente kod klijenta (po dolasku) 0,30
36. Izrada IFA po naputku klijenta 3,00
37. Skeniranje dokumenata 0,70

Napomena: Cijene su izražene u EUR-ima i preračunavaju se u kune po srednjem tečaju HNB. U cijeni nije sadržan PDV.

Na temelju planiranog broja dokumenata dobivenog od strane klijenta i navedenog cjenika računa se ukupna mjesečna ili godišnja vrijednost paušalne usluge. Tako utvrđena paušalna usluga mijenja se kada se broj dokumenata poveća više od 10%. Izrada Godišnjih financijskih izvješća posebno se naplaćuje jednom godišnje, a formira se počevši od minimalne cijene navedene u cjeniku i povećava prema složenosti poslova i količini dokumenata.

Osim paušalne mjesečna cijena usluge može biti prema stvarnom broju obrađenih dokumenata i navedenom cjeniku.

Cjenik je predviđen za standardnu i cjelovitu obradu financijskog knjigovodstva u servisu. Kod korištenja parcijalnih usluga cijene se povećavaju za 30% do 50%. Posebni zahtjevi se definiraju prema stvarnom obujmu i složenosti poslova.

Servis radi pod nadzorom  ovlaštenog revizora, ovlaštenog računovođe,  sudskog vještaka za računovodstvo i financije i certificiranog konzultanta državne agencije HAMAG čije se usluge sufinanciraju od strane agencije.

U okviru utvrđene cijene sa klijentom servis pruža uslugu zastupanja kod poreznih tijela kontinuirano i izvanredno (kod poreznog nadzora i sl.).

Sva izvješća poreznoj upravi i Fini servis predaje vlastitim certifikatom za sve klijente.

Odalazak  u institucije radi predaje izvješća, čekanje u redovima i gubljenje dragocjenog vremena, za naše klijente je prošlost.

Preuzimanje izvoda banke u elektronskom obliku zamijenilo je klasični papir.

Provedba plaća bez papirnatih naloga svakodnevica je svih klijenata