Potrebno je 20 godina da bi se postigao uspjeh preko noći