Poslovno savjetovanje

Uz standardne računovodstvene usluge, usmjereni smo i na cijeli spektar povezanih analitičko-savjetodavnih usluga od kojih izdvajamo:

Procjena vrijednosti

Koncept vrijednosti je višeznačan, te stoga vrijednost društva, poslovne investicije ili specifične imovine ne mora i u stvarnosti najčešće ne odgovara onome što poznajemo kao knjigovodstvenu vrijednost. Kombiniranjem najznačajnijih statičkih i dinamičkih metoda procjene vrijednosti, pružamo svojim klijentima potpunu i kvalitetnu informaciju kako bi bili u stanju donijeti utemeljene i zdrave poslovne odluke.

Dubinsko snimanje

Dubinsko snimanje predstavlja proces analiziranja poslovnog subjekta najčešće prije poslovne transakcije pripajanja ili spajanja, kako bi se povećala transparentnost, te klijentu pružile kvalitetne informacije neophodne za uspješnost planirane transakcije. Svrha dubinskog snimanja je analiza i potvrđivanje materijalnih čimbenika u određenoj transakciji kako bi se smanjila neizvjesnost u transakciji i izbjegli neočekivani budući troškovi.

Financijsko planiranje

Financijski planovi danas predstavljaju nezaobilazan alat, bilo da služe kao mehanizam praćenja ostvarivanja zacrtanih poslovnih ciljeva, bilo da predstavljaju alat za usmjeravanje sadašnjih poslovnih odluka. Izradom financijskog plana poduzeće je u stanju planirati buduće novčane tokove i financijske izvore, ali i jednostavnije pratiti promjene u poslovnoj okolini poduzeća, kao i pripremiti poduzeće za alternativne pravce djelovanja u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Financijski plan stoga određuje fokus financijskog poslovanja poduzeća već danas. Naša je zadaća pripremiti financijski plan koji će, shodno raspoloživim informacijama i našoj ekspertizi,  na najobjektivniji način odražavati zacrtane strateške ciljeve naših klijenata u okviru njegovih poslovnih mogućnosti i okruženja u kojemu posluje.

Naš ovlašteni porezni savjetnik je Marina Pitić – evidentirana u HKPS pod rednim brojem 66.